Hotelový program

KAŠTIEĽ BOCIAN

Váš apartmán môžete zaradiť do exkluzívneho hotelového programu, vďaka ktorému sa o jeho správu a využitie postaráme za Vás.
To celé bez nutnosti Vašej neprítomnosti.

Kupujúci má 3 možnosti ako využívať svoj apartmán:

Majiteľ apartmánu v Rezidencii Kaštieľ Bocian má garantovaný výnos až 7% z kúpnej ceny apartmánu bez DPH vyplácaný kvartálne.

K tomu má majiteľ apartmánu navyše zdarma až 30 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka počas obdobia mimosezóny (MIMOSEZÓNA je obdobie počas celého kalendárneho roka okrem termínov: od 01.06. do 30.09. vrátane, od 24.12. do 06.01. vrátane, obdobia Veľkej Noci od štvrtka do pondelka vrátane, obdobia jarných prázdnin vyhlásených na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, obdobie štátnych a cirkevných sviatkov vyhlásených na Slovensku, v ČR a v Poľsku.)

Výnos 7% ročne je garantovaný nájomnou zmluvou s prevádzkovateľom Rezidencia Kaštieľ Bocian na obdobie 3 roky s možnosťou predĺženia rokov.

Majiteľ apartmánu v Rezidencii Kaštieľ Bocian má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti apartmánu.

Výnos teda nie je ničím obmedzený zhora. Náš odhad je v rozsahu 7 – 12% ročne. To znamená že, majiteľ nechá svoj apartmán vyťažovať prevádzkovateľovi Rezidencie Kaštieľ Bocian. Majiteľovi apartmánu bude vyplatené 65% z výnosu (z toho bude majiteľ platiť mesačné zálohové platby na prevádzku spoločných priestorov, ktoré sú aj v jeho vlastníctve) a 35% pôjde vyťažovacej spoločnosti (z tých 35% sú hradené všetky ostatné prevádzkové náklady hotelového programu).

Majiteľ apartmánu má navyše zdarma až 30 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka počas obdobia mimosezóny podobne ako v programe 1.

Majiteľ apartmánu v Rezidencii Kaštieľ Bocian si sám vyťažuje a užíva svoj apartmán bez akýchkoľvek obmedzení. 

VÁŠ APARTMÁN = VÁŠ PRIESTOR

Váš apartmán môžete využívať počas majiteľských dní v rámci celého roka. Váš apartmán tak i naďalej zostáva Vašim osobným priestorom, kde si môžete relaxovať s rodinou či priateľmi vždy, keď budete chcieť.

BEZSTAROSTNOSŤ

Postaráme o údržbu, čistotu aj obsadenosť Vášho apartmánu i celého komplexu. Vy si tak môžete naplno užiť Váš apartmán a Vaše pravidelné výnosy bez ďalšej časovej alebo finančnej záťaže.

ATRAKTÍVNY PASÍVNY PRÍJEM

Okrem výnosov z Vašej investície získate aj pravidelný pasívny príjem z prenájmu Vášho apartmánu v čase, keď v ňom zrovna nebudete.

FÉROVÁ VYŤAŽENOSŤ

Apartmány budú vyťažované férovo a rovnomerne tak, aby mali všetky podobnú mieru obsadenosti. Všetky náklady spojené s prevádzkou apartmánu (energie, TV, internet, základná správa) sú zahrnuté v hotelovom programe.

LUXUSNÁ VYBAVENOSŤ

V komplexe sa tiež bude nachádzať recepcia – fyzická i online, ktorá zabezpečí jeho bezproblémový chod. Využiť môžete wellness, fitness, zámocký park, vinotéka, či galériu.